Retro :: Słońce czerwcowe, Mesjasz i kobieta niecodziennych upodobań

Kto nie ma pary, a chce mieć, powinien dobrze szukać... Urzędnik, prawnik, ba! nawet Mesjasz czekają...Słońce czerwcowe, Mesjasz i kobieta niecodziennych upodobań


ON SZUKA
UGRUNTOWANIE STANOWISKA ŻYCIOWEGO
DOBRĄ żonę i kochające serce! Pannę inteligentną bez przeszłości, najchętniej ze stanu kupieckiego lub przemysłowego poślubi kawaler bez nałogów lat 29, na stanowisku, w zamian za ugruntowanie stanowiska życiowego. Zgłoszenia do Działu Ogł. „M. Przyj.“ pod „Szczerość“.
1939

ŁADNA KARTA UBIEGŁEGO ŻYCIA
Kawaler, 36 lat, średniego wzrostu, zgrabny, przystojny, o dobrem nazwisku, ładnej karcie ubiegłego życia, pochodzący z południa Rosji, były oficer, z dochodem 1.400 zł. miesięcznie, na posadzie odpowiedzialnej, ożeni się, jeżeli spotka na drodze swojego życia osóbkę młodą, szczerą duszę, z inteligentnej polskiej rodziny, średniego wzrostu, o ujmującym wyrazie twarzy, nie pełnej komplekcji, zgrabną, łagodnego charakteru, estetkę, nie gustującą w dancingach, lubiącą muzykę, śpiew, przyrodę, sport, która chce kochać i być kochaną, oraz, która zdała już sobie sprawę, czego od życia wymaga. Łaskawe, szczere zgłoszenia, nie anonimowe, możliwie wyczerpujące, z podobizną, proszę skierować do Adm. „Fortuna-Versal”, Warszawa, Ogrodowa 8a/4 pod „4444”. Dyskrecję oraz zwrot korespondencji zapewniam, będzie do odebrania w zapieczętowanej kopercie pod wskazanym adresem w Administracji. Łaskawe pośrednictwo, jeżeli solidne i uczciwe, pożądane.
1929

BLONDYNA LUB SZATYNA
URZĘDNIK kawaler, na stanowisku kierowniczem, z płacą według VIII kat., lat 29, zagospodarowany, posiada 3 pokoje i małe 5 morgowe gospodarstwo rolne, pragnie poznać pannę do lat 26, pełnej tuszy blondynę lub szatynę, wzrostu średniego, muzykalną (fortepian). Mile widziane nauczycielki z pełnemi kwalifikacjami. Na pierwszym miejscu stawiam jednak tą osobę, która mi się będzie podobać bez wzgłędu na jej majątek. Oferty szczegółowe z fotografią, 2a zwrot której ręczę honorem, proszę składać: do administracji Wiadom. Matrym. pod „Idealny”.
1926

WRACAJĄ NAZAD
UPRASZA się Pannę IRĘ z Ostrowia Poznańskiego o danie wiadomości o sobie gdyż listy na poste restante wracają nazad „Wesoły Stasiek” z Przeglądu Matrym.
1926

NIEBARDZO
KAWALER niebardzo brzydki, niebardzo stary; charakter niebardzo, humor dobry; zna życie towarzyskie, inteligentny, poszukuje znajomości. Cel matrymonialny (nie-materjalny). Zgłosz. do Red. Wiad. Matrym pod „W. R- 64“.
1926

PIĘKNA PANIENKO
Nieznajoma, piękna panienko, znudzona samotnością, czy zechcesz zamienić dotychczasową swobodę na pełen odpowiedzialności stan małżeński? Decyzji Twej oczekuje pewien młody, inteligentny pan, któremu przyszło do głowy, by się ożenić. Oferty: „Pomówimy", Warszawa, Ogrodowa 8a 4, „Fortuna-Versal”.
1929

KOBIETA NIECODZIENNYCH UPODOBAŃ
POZNAM kobietę niecodziennych upodobań. Pierwszeństwo wybitnie despotycznym. Oferty sub: „Okazicielowi kwitu N 4446“ do Biura „Promień“ Warszawa, Widok 19.
1930

WYBITNIE PRZYSTOJNY
ROMANTYK wybitnie przystojny, szatyn, kawaler, wykształcony, inteligentny, poznańczyk, idealny materiał na męża, religijny, poślubi prawdziwą miłością młodą, ładną, przystojną romantyczkę, idealistkę. Ewentl. majątek mile widziany, dla powiększenia zapewnionej egzystencji. Zgłoszenia szczegółowe z fotografią. Dyskrecja zapewniona. — Adres: Rawicz, skrytka pocztowa nr. 24.
1937

ROZUMIE SIĘ
MŁODY, przystojny, inteligentny, kawaler, na dobrem stanowisku, nieco zamożny, pragnie poznać w celu matrymonialnym, przystojną, inteligentną, dobrze sytuowaną, panienkę, z dobrej rodziny, możliwie szatynkę, rozumie się młodą i miłej powierzchowności. Łaskawe oferty uprasza się nadsyłać do adm. Wiadom. Matrym. pod „Przystojny i zamożny kawaler”.
1926

NIEDOŚCIGNIONA SZLACHETNOŚĆ
SŁUCHACZ studjów technicznych przystojny lat 20 wysoki, brunet o marzących rysach pełnych niedoścignionej szlachetności i ambicji, pragnie poznać inteligentną kobietę, miłą, wesołą możliwie muzykalną ewentualnie zwolenniczkę sceny dramatycznej lub t. p. w celu towarzyskim nie wykluczając matrymonialnego. Panie które pragną mieć przy swem sercu idealnego i zacnego wielbiciela proszone są do skreślenia swych ofert do Redakcja Wiad. Matrym. możliwie z fotografją zamian za którą będę rewanżował swoją pod: „Czarny kochliwy student“. Sprawa poważna i honorowa.
1926

Z SZYBKOŚCIĄ KULI ARMATNIEJ
SŁOŃCE czerwcowe nie robi tyle przyjemności młodym panienkom, ile ja chce mej przyszłej żonie zgotować „Żenię się zaraz” z szybkością kuli armatniej o ile się do tego sposobność nadarzy. Każda panienka w wieku lat 16 do 22 i młode wdówki do lat 25-ciu niewykluczone, które pragną mieć dobrego męża na odpowiednim stanowisku, zechcą sprędkościa fali elektrycznej składać swe oferty do adm. Wiad. Matrym. pod "Małe niedomagania fizyczne”.
1936

KAŻDE ŻYCZENIE
Sympatyczny młodzieniec, absolwent medycyny, spełni każde życzenie kobiety, która pomoże mu materjalnie do ukończenia studjów. Oferty pod „Enfant terrible“ do Biura dzienników F. Biernata, Kraków, Sienna 12.
1925

SUBTELNY ODCIEŃ DUSZY
KTÓRA z Pań o pięknym obliczu i subtelnym odcieniu duszy oraz umiejąca prawdziwie kochać zechce uszczęśliwić młodego, przystojnego lecz osamotnionego mężczyznę na stanowisku. Łaskawe zgłoszenia z fotografją zwrot której poręczam proszę składać do Administracji „Wiad. Matrym. pod „Kult piękna“.
1926

MANIPULANT
MŁODY przystojny, szatyn lat 26, inteligentny, dobrego charakteru, z zawodu manipulant tartaczny, pozna panienkę przystojną, inteligentną do lat 25, pierwszeństwo mają blondynki, które wystarają się o posadę leśniczego, w celu matrymonialnym, o ile możliwe to proszę o fotografje za zwrot których ręczę słowem honoru. Łaskawe oferty nadsyłać do adm. Wiad. Matr. pod „Manipulant“.
1926

MESJASZ PRZEPOWIEDZIANY
Mesjasz, przepowiedziany przez Mickiewicza człowiek czterdzieści i cztery, założyciel nowej ery dla rozwoju rodu ludzkiego, nowej epoki w dziejach świata, poszukuje towarzyszki życia, któraby dopomogła mu swym rodem lub majątkiem do zdobycia wyższego stanowiska w społeczeństwie. Zgłoszenia: Krosno, Poste-restante, Ł. M.: Legitymacja 476, Małopolska.
1925

CZEM BIEDNIEJSZA
Ziemianin, kawaler, szatyn, wzrost średni, lat 40, prawego, dobrego charakteru, z porządnej, szlacheckiej rodziny. Obecnie osamotniony kompletnie, posiadający na kresach własność ziemską. Agronomiczna wiedza wysoka, praktyka, doświadczenie. Poszukuje odpowiedniej, dozgonnej towarzyszki. Obowiązkowo: Ziemianka, polka, inteligentna, porządnej rodziny, muzykalna, (fortepian), któraby mogła, choć częściowo podzielić się wzajemnemi myślami i czynnością. Różnicy nie stanowi panna lub wdowa z jednem dzieckiem, czy bezdzietna, od lat 27 do 32, obowiązkowo niebrzydka, średniego wzrostu, ładnie zbudowana blondynka, o twarzy nieco pociągłej, uczciwa, łagodna i dobra. Materjalnie może być czem najbiedniejsza, byle z bogatem sercem. Oferty tylko poważne, z fotografią, za zwrot bezwzględnie ręczę. „Okazicielowi złotego 058, 021“ Adm. Fortuny, Warszawa, Ogrodowa 8-2.
1924

URLOP
WYJEŻDŻAM na urlop, pragnę znaleźć młodą, miłą towarzyszkę, blondynkę, o wysokiej kulturze życiowej. Jestem kawalerem, więc w następstwie małżeństwa niewykluczam. Łaskawe zgłoszenia z fotografią, która zostanie zwrócona dla „Cełno czy licho“. Na anonimy nie odpowiem. Fortuna-Versal, Warszawa, Złota 50. m. 33.
1930


ONA SZUKANIECHUDA
Blondynka, nieduża, niechuda, lat 35, mająca 20.000 zł. sfera ziemiańska, zapatrywania przedwojenne, szuka pana, do lat 50, z uniwersyteckiem wykształceniem, towarzysko bez zarzutu. Najchętniej prowincja. Oferty do: „Fortuny-Versal”, Warszawa, Ogrodowa 8a/4, dla „Wybrednej".
1929

ROZKOSZNA ŻONKA
INTELIGENTNA panienka, szatynka, b. żywego temperamentu, wykształcenie 6 kl. gimn. pragnie wyjść zamąż, za pana na stanowisku. Moim marzeniem jest: miłe gniazdko rodzinne. Więc, który z panów chcę mieć idealną i rozkoszną żonkę, niechaj złoży swoją ofertę do adm. Wiad. Matrym. pod „Cesia T-ska”.
1926

KTO LUBI DRĘCZYĆ?
KATOWICE. Kto lubi dręczyć? Zamożni despoci skierują szczegółowe oferty: „Posłuszeństwo” Fortuna-Versal, Warszawa, Złota 50 in: 33. Małżeństwo niewykluczone.
1930

ZALETY
Posiadając wiele zalet moralnej i materjalnej natury, poznałabym, w celach matrymonialnych, kulturalnego pana, na stanowisku. Oferty nieanonimowe dla: „Light” do „Fortuny-Versal“, Warszawa, Ogrodowa 8a/4.
1929

"SEX APELL"
PANI, inteligentna, przystojna, pozna pana solidnego, zamożnego. Warszawa, Widok 19, „Promień“ „Sex apell“.
1930

ŚWIĘTE DZIEŁO
ŻYCIE to nie zabawka, ale poważne, święte dzieło, to ofiara, którą spełniać trzeba z przejęciem i troskliwością. Szczęśliwym nie może być człowiek sam, im szlachetniejsze ma serce, tem bardziej chciałby podzielić się darami losu. Który z panów szuka nie majątku, lecz naprawdę żony, niech napisze pod niżej podany adres: Poczta Bieżanów, powiat Wieliczka. Obok Krakowa, dom p. Darowskich, M. Stawnicka.
1932

DOBRA ŻONECZKA
Panna samodzielna, na stanowisku, zgrabna, sympatyczna, poważnie myśląca, byłaby dobrą żoneczką dla prawdziwie osamotnionego, zacnego, przystojnego pana, któremu brak naprawdę istoty blizkiej, by wspólną pracą byt zabezpieczyć. Flirt wykluczony. Oferty: Warszawa, Adm. „Fortuny", Ogrodowa 8-2, pod „Własny Kącik“.
1925

AUTOMOBIL
PANA, posiadającego własny automobil, pozna elegancka, młoda, przystojna, zupełnie niezależna materjalnie, panna. Warszawa, Limo „Promień“. „Sportsmenka“.
1930

BIEDNA
Jestem biedna, bogactwem moim jest zdrowie i spokojny charakter, mówią ludzie, żem niebrzydka; mam lat 24, a więc czas mieć przyjaciela dozgonnego. Który z panów myśli tak samo? Oferty do Adm. ,,Fortuny“ Warszawa, Ogrodowa 8 — 2, pod „Lublinianka".
1924

BOGATEGO
Panna inteligentna, moralnych zasad, pragnie poznać mężczyznę bogatego, lecz w zalety. Cel matrymonialny. Zgłoszenia poważne pod „Ryśka”, Librod, Warszawa, Marszałkowska 118.
1924

HIPOTEKA POSAGU
CZY znajdzie się mężczyzna, który w związku małżeńskim nie zechce lokować swego serca na hipotece posagu swej przyszłej wybranki? Jeżeli mą wątpliwość może rozprószyć, poważny, kulturalny, 35-45 letni pan, proszę napisać: „Limba“, Warszawa, Złota 50. rn. 83. Fortuna Versal.
1930

LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ
LUBLINIANKA. katoliczka, lat 33, wygląda na 20, blondynka, o ładnych oczach i pociągającej powierzchowności, szlachetna, moralnych zapatrywań, z zawodu krawcowa, szuka w celu matrym. kawalera lub wdowca od 33-55 lat. Stanowisko obojętne. Pragnie wspólną pracą stworzyć, lepszą przyszłość. Zgłoszenia pod: „Bronisława“ Adm. „Fortuny“ Kraków.
1930


Macie jakieś typy?Podziel się!

4 komentarze:

 1. Uwielbiam te wpisy.
  Mesjasz jeszcze długo zamieszka w mojej pamięci :D

  Końcówki em w przymiotnikach w nadrzędniku przypominają mi wiersze Tetmajera czy okoliczne, zresztą nieważne. Piszę to by wypełnić komentarz :P

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czytanie Twych komentarzy jest niezwykle przyjemnem i miłem.

   Usuń
  2. ps
   mam nadzieję że nie pomylyłam przypadków, bo trochę siara by była :D

   Usuń
 2. Niechuda i niebrzydki :D Kiedyś mama przyniosła mi taką gazetkę, gdzie były podobne ogłoszenia! Do tej pory sikam z tego, co ludzie potrafią nawymyślać. Najpiękniejsze jest to, że oni na serio mają takie wymagania!
  Czemu ja Cię do tej pory nie obserwowałam? :o Naprawiam błąd!

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję za Twój kometarz :)