Retro :: Kielich radości, dwie żądne wrażeń i kinematograficzna psychoza

Dzisiaj umówienie się z kimś to właściwie tylko kwestia dostępu do internetu. Podobasz mi się, albo nie, swipe w prawo albo w lewo – prosta sprawa. O ile prostsza niż publikowanie ogłoszeń towarzyskich czy też matrymonialnych... Poniżej garść wycinków z przedwojennych gazet.
Kielich radości, dwie żądne wrażeń i kinematograficzna psychoza
ON SZUKASZCZĘŚLIWA NIEWOLNICA
Demoniczny, groźny, lecz piękny pan, pragnie poznać swą przyszłą szczęśliwą niewolnicę. Oferty sub. „Mefisto“ Warszawa, ul. Ogrodowa 8-2. Adm. „Fortuny“.
1924


ALFONS SZUKA MARJI
Która „Marysia“ z piwnemi oczami odda mi swoje serduszko?! Pragnę poślubić niezwłocznie inteligentną, rozumną i skromną pannę (możliwie bezprzeszłości) lub wdowę (bezdzietną), znającą się nagospodarstwie domowem, do lat 35 maximum. najchętniej imienia „Marja” z piwnemi (lub czarnemi) oczami, ciemnymi włosami, pociągłą-śniadą twarzą, mniej-średniego wzrostu i średniej tuszy, ładniutką, miłej i zgrabnej powierzchowności, katoliczkę religijną, wierzącą w przeznaczenie i opatrzność Boską, z dobrej rodziny, i z dobrem wychowaniem (może być zupełnie biedna), dobrego serca, dobrych zalet i zasad, jak szlachetny, łagodny i otwarty charakter. — Jestem kawalerem inteligentnym, solidnym (polakiem, szatynem sympatycznym) w średnim wieku imienia „Alfons”, oczy piwne, rysy twarzy regularne, średniego wzrostu, szlachetnego, łagodnego usposobienia. Z zawodu muzykiem, oprócz tego posiadam też drugi dobry fach i mieszkanie. Władam doskonale 6 obcemi językami. Panie poważnie myślące, szukające przyjaciela, (nie materjalistki!), mające zamiar obdarzyć człowieka rzeczywiście wspaniałomyślnego należytym zaufaniem, będą łaskawe skierować oferty z fotografjami i podaniem imienia, nazwiska, dokładnej daty urodzenia oraz adresu osobistego, pod „M. B. N. P. — A. M. L.“ do administr. „Fortuny” Warszawa, Ogrodowa 8. Traktuję poważnie! Dyskrecja i zwrot fotografji zapewnione! Na anonimy nie reaguję!
1925


STRACIŁEM BÓSTWO
JESTEM ateuszem, straciłem bóstwo niebieskie. Poszukuję bogini ziemskiej w postaci kobiety pięknej, mądrej i dobrej. Warszawa, Widok 19, biuro „Promień“, „Ateusz“.
1930


KINEMATOGRAFICZNA PSYCHOZA
Poszukują kobiety oryginalnej, dzielnej fizycznie, niepozbawionej brawury czynów i zapatrywań, brzydzącej się nicością naszego towarzyskiego konwenansu, wolnej od balowej i kinematograficznej psychozy, a kochającej przedewszystkiem tężyznę fizyczną i duchową, przestrzeń, słońce... Zgłoszenia Warszawa Widok 19. „Promień” pod „Sam wśród swoich“.
1925


CZAROWNE UNIESIENIA MIŁOŚCI
Zamożny trzydziestoletni lwowianin, przyjeżdżający często do Warszawy, pragnie poznać Warszawiankę, dobrze zbudowaną, zdrową, kulturalną, w celu dyskretnego przeżycia czarownych uniesień miłości. Oferty pod „Szukam szczęścia“ Warszawa, Widok 19 „Promień“.
1924


DOROSŁY CHŁOPCZYK
Ryś-dorosły chłopczyk chciałby być szczęśliwym i komuś dać szczęście a zatem może panie będą łaskawe porozumieć się listownie ze mną sub „Rysio dorosły“. Librod. Warszawa. Marszałkowska.
1924


KORESPONDOWAĆ Z ŁADNIE ZBUDOWANĄ
DZENTELMAN zalet ducha i ciała, pragnie korespondować niebanalnie, szczerze, z kobietą nieprzeciętną, ładnie zbudowaną. Dyskrecja. Małżeństwo niewykluczone. „Fortuna-Versal“, Warszawa, Złota 50 m. 33. „Leonardo“.
1930


TRANZAKCJA Z ŁAGODNĄ
Korzystną tranzakcję może przeprowadzić jako spólniczka kobieta, łagodnego charakteru, niezależna, posiadająca 1000 Zł. z 32-letnim seperatem, brunetem. Sprawy matrymonialne rozstrzygnie przyszłość. Łaskawe oferty dla „Bez ryzyka“. Adm. „Fortuny“, Warszawa, Ogrodowa 8-2.
1925


MAJĄTEK NIE ZAWADZI
Blondynek nieokreślony, / Szuka odpowiedniej żony, / Majątek nie zawadzi, / Do ołtarza prędzej zaprowadzi. / Liczba moja jest dwadzieścia cztery / Jestem młodzieńcem dzisiejszej ery. / Mam stanowisko i byt zapewniony / Dla przyszłej mojej żony. / Oferty wraz z życiorysem i fotografją, którą na żądanie, słowo honoru, zwrócę, nadsyłać pod „Przyszłe szczęście“ do biura ogłoszeń „Promień“ Łódź, Piotrkowska 81.
1924


BYT I DOSTATEK MILUCIEJ
35-letni, samotny, niezależny, wykształcony i przystojny cudzoziemiec, posiadający wszelkie dane do praw małżeńskich, własne źródło istnienia oraz duże mieszkanie w Warszawie, szuka młodej, przystojnej żony. Panie zgrabne, milucie no i ładne, bezwględnie hygieniczne i gospodarne, pożądane ze sfer ziemiańskich, zechcą złożyć wyczerpującą ofertę, stanowczo z fotografją, gdyż tylko takowe uwzględnię pod „Byt i dostatek zapewniam“ do biura „Promień“ Warszawa, Widok 19. Odpowiem i fotografję bezwzględnie zwrócę z każdej Pań w zupełnej dyskrecji, jak przystoi na gentlemana.
1924


NIEWOLNIK LAT 22
Która z pań zamożnych chce mieć młodego „niewolnika“ lat 22, niech pisze pod „Naw-ki“, Widok 19, "Promień“. Stan, wiek, wyznanie obojętne, dyskrecja zapewniona.
1925


ZADOWOLI NAJWYBREDNIEJSZE
Najwybredniejsze i najwięcej wymagające, zadowoli b. oficer ułanów, obecnie urzędnik państwowy, 30-letni, wysoki, ciemno-blondyn, inteligentny, elegancki, dyskretny, zdrowy, dobrze zbudowany. Na zachwyt, ujrzany w oczach kobiety, poświęci wszystko. Panie, bezróżnicy stanu, wieku, wyznania, lecz dobrej tuszy, sytuowane materjalnie, napiszą: poste-restante Włocławek, T. Wiśniewski.
1924


PEŁNEJ TUSZY NA WSPÓLNICZKĘ
Która z pań niezależnych, zdrowych, pełnej tuszy, pragnie mieć dobrego przyjaciela i własne domowe ognisko, to proszę na razie przystąpić na wspólniczkę w moim przedsiębiorstwie handlowem. Posiadam sklep z konfekcją damską i mieszkanie. Pragnę gorąco poznać osobę do lat 30, inteligentną, łagodną, przystojną, a przedewszystkiem rzetelną, może być również tylko ekspedjentką lub zarządzać domem. Oferty "Ciche i długie szczęście“ Warszawa, Librod, Marszałkowska 118.
1924


NIEMNIEJ MIŁĄ
Miły blondynek w 27 wiośnie, pragnie zerwać z samotnością i zapoznać dzielną, inteligentną i nie mniej miłą odemnie. Of. dla „Palącego“, Librod, Warszawa, Marszałkowska 118.
1924


SPEŁNIAJĄCY OCHOTNIE KAPRYSY
Panie, rzeczywiście lubujące się i znajdujące przyjemność w obcowaniu z typem mężczyzny, któryby chętnie przyjął rolę niewolnika, bezwzględnie uległego swej władczyni i spełniającego ochotnie jej kaprysy nawet różne od zwykłych, znajdą w urzędniku państwowym, z wyższem wykształceniem blondynie, 35-letnim, usposobienia łagodnego, kobiecego, wymarzony ideał na kandydata pod pantofelek małżeński. Przystojne panie zechcą wyczerpujące oferty, ewentualnie z fotografją nadsyłać pod „Zmienione role“, Warszawa, Ogrodowa 8-2, Adm. „Fortuny“.
1924


ODDAM ŁADNE NAZWISKO
Kobiecie która mi pomoże w kształceniu się, a tem samem zamożnej, oddam swoje serce, miłość i ładne nazwisko. Jestem młodym, mówią przystojnym chłopcem. Tylko poważne traktowanie sprawy dla „Mieczysława Brzozowskiego“ Radom, poste-restante.
1924


PAZIEM BYĆ
Paziem jednej z bogatych dam chce być młody człowiek, lat 29, z dobrej rodziny, przystojny blondyn, wysokiego wzrostu, zgrabny, zdrów, z temperamentem. Adres: Warszawa, Librod, Pańska 69 dla „A. B. C.“.
1925


PODLOTEK O ZGRABNYCH NÓŻKACH
Dwudziesto-cztero letni obcokrajowiec, zdrów, wszechstronnie utalentowany, posiadający niewyczerpane źródła dochodowe w każdym kraju, wybierając się w podróż światową – poszukuje w celu matrymonialnym ewentualnie towarzyskim – amatorki o zgrabnych nóżkach (wyłącznie). Może być zupełnie biedny podlotek lub zamożna dama. Narodowość obojętna. Wykształcenie wymagane nie mniej sześcioklasowe (bodaj domowe w tym zakresie). Pierwszeństwo: posiadającym talent artystyczny (malarka, śpiewaczka), lub wreszcie fach. Oferty z życiorysem kierować „Artur Anatra“, posterestante, poczta główna w Warszawie.
1924


RĄCZKA I WIĘKSZY KAPITAŁ
Inżynier dyplomowany, lat 34, sympatyczny, szatyn, chcąc własne, dobrze rentujące biuro techniczne powiększyć, pragnąłby równocześnie rozpalić miluchne ognisko domowe, w którem realizm życia nie byłby pozbawiony nastrojowej poezji. Która z pięknych pań wraz ze swą rączką odda do dyspozycji większy kapitał i przynajmniej trzypokojowe, urządzone mieszkanie w centrum Warszawy? Oferty przyjmuję tylko od inteligentnych, wykształconych, eleganckich, zdrowych i dobrze zbudowanych do lat 30, pod „Tutawu“ Warszawa, Widok 19. „Promień“.
1924
ONA SZUKA
FLIRCIK NIE ZOBOWIĄZUJE
JESTEM MŁODA, rozwódka, lat średnich, miłej powierzchowności, blondynką, wesołego usposobienia, samodzielną, posiadającą własny sklep, konfekcyjny. Pragnę zapoznać inteligentnego, prawego charakteru, mocno kochającego młodzieńca, na stanowisku samodzielne lub ze sfer handlowych, w latach 85.—45. Flircik nas nie zobowiązuje, Oferty dla: „Samodzielnej rozwódki“. Warszawa, „Fortuna-Versal“ Złota 50. m. 83. Tamże fotografie.
1930


IDEALE!
Miotana szczęściem, trwogą i nadzieją, śpieszę do Ciebie, nieśmiałym krokiem. „O mój ideale!“ Do Ciebie tęsknię i wołam w swem okrutnem osamotnieniu. Przyjdź. Weź mię ze sobą. Tem samem daj możność mi wybrnąć ze stanu wegetacji. Chcę jeszcze kochać chcę żyć dla „Kogoś“. Pochodzę ze szlachetnej ziemiańskiej rodziny. Bardzo miłego i dobrego charakteru. Wykształcenie gimnazjalne. Młoda i zdrowa. Cel tylko matrymonjalny. Mile oczekuję listów tylko od solidnych i poważnie myślących. Dla „Zredukowanej Kresowianki“. Warszawa, Widok 19 „Promień“.
1925


INTELIGENCJA TYPU ORYGINALNEGO SZLACHETNEGO
Sympatycznego, kulturalnego pana, lat 40—50 na stanowisku (cel matrymonialny) pragnie poznać miła, elegancka wdowa, w wieku Balzaca z inteligencji o typie oryginalnym szlachetnym. Oferty „Mira“ Warszawa, Librod Pańska 69.
1925


KIELICH RADOŚCI
Chcę wyrwać się ze stalowych ramion nudy, chcę pić z kielicha radości, chcę rozpalić ogień w serduszku, które zbyt długo spało, chcę wreszcie w zawrotnym tańcu flirtu znaleźć ukojenie dla znękanych życiem nerwów... Czy znajdzie się ktoś, kto poda mi dłoń przyjazną, na której oparciu czułabym się bezpieczną? Musi być ów ktoś taki, co ceni w niewieście zalety ducha, którego upaja srebrzysty dźwięk metalicznego głosu, który szuka wdzięku kobiecości, którego porywa nerw temperamentu. Wzywam go i czekam.,. Czekam z tęsknotą nieprzespanych nocy, czekam z tęsknotą w nieskończoność wlokących się dni.— Pisz do admin. Fortuny, Kraków.
1924


OBOPÓLNE ZADOWOLENIE
Ładniutka, milutka, zgrabna, inteligentna, elegancka i wesoła, pełna młodości i żywiołowego temperamentu, pragnie poznać kulturalnego, zamożnego, nawet starszego pana, który dopomoże jej do ukończenia studjów muzycznych. Ewent. małżeństwo niewykluczone. Tylko nieanonimowe oferty pod „Obopólne zadowolenie” składać proszę w Admin. „Fortuny” Warszawa Ogrodowa 8—2.
1925


BOGATEGO POŚLUBI
Bogatego pana poślubi panienka inteligentna i wykształcona, dobrze zbudowana i prezentująca się. Reflektanci którym w życiu tylko dobrej żony trzeba zgłoszą się za pośrednictwem pisma Swatka pod Dla mnie.
1931


MILUSIA
Panna łagodna, milusia, szuka przyjaźni w człowieku zamożnym. Warszawa, Ogrodowa 8—2 „Fortuna” pod „Milusia”.
1925


WŁAŚCICIEL SERDUSZKA
Który z Panów zdecyduje się materjalnie dopomóc do zakończenia lekcyj muzycznych dziewiętnastoletniej pieszczotce, zostanie właścicielem mego serduszka. Wiek obojętny. Cel matrymonjalny. Łaskawe zgłoszenia: „Biuro Promień”, Warszawa, Widok 19. „Pieszczotka”.
1925


KAPRYSY PRZYLEPECZKI
Który, z dobrze sytuowanych Panów, zechce spełniać kaprysy młodej, urodziwej, miłej i zgrabniuchnej przylepeczki? Małżeństwo możliwe. Oferty pod „Temat” „Fortuna” Warszawa Ogrodowa 8—2.
1925


TWÓR BOŻY DOŚĆ UDANY
Nie szukam ładnego, ani bogatego, lecz najmilszego mi małżonka. Jestem wdową, lat 28, fachową, inteligentną — zaś tworem Bożym dosyć udatnym. Posiadam kącik dwupokojowy i 3.000 złotych oszczędności. Oferty „Lot” Warszawa, Widok 19; Biuro ogłoszeń „Promień”.
1925


TYP NIE ROBI WRAŻENIA
Mam miłe mieszkanko, z jednego pokoju, jestem panna, lat 39. Typ mój sam przez się nie robi wrażenia, ale zyskuję przy bliższym poznaniu przez wyższy intellekt. Łagodna i pogodna, samodzielna z przyczyny osamotnienia, pragnęłabym poznać kogoś z panów na średniem stanowisku, odpowiadającego moim zaletom i wiekowi; prawego charakteru, subtelnej duszy, upodobań estetycznych (najmilej byłby widziany Ten, komu naprawdę brak ciepła, domu i serca — inteligencja konieczna). Cel matrymonialny. (Panowie nie palący, mile będą widziani). Zgłoszenia poważne nieanonimowe pod „Uczucie”, Warszawa, Widok 19, Biuro ogłoszeń „Promień”.
1925


KRAINA SZCZĘŚCIA I ZAPOMNIENIA
Pragnę zerwać pęta nudy i w szarą sieć żywota, wpleść złotą nić radości, by z piersi, wezbranej uczuciem, zawołać głosem szczęścia: Hosanna! Szukałam dotychczas, lecz beznadziejnie choć życie uśmiechało się tym promiennym swym uśmiechem, wabiąc mię ku sobie wszystkiemi swemi pokusami, Nie chcę się dalej opierać tym czarom i znów zarzucam sieć, a nuż tym razem znajdzie się ktoś, kto wskaże mi tę gwiazdę przewodnią życia i poprowadzi w krainę szczęścia i zapomnienia. Zgłoszenia: Adm. „Fortuny” Kraków, pod „Czar”.
1924


KSANTYPA, MEDUZA
Seperatka, nie stara, nie młoda, ale zato zła, jak Ksantypa, a brzydka jak Meduza, szuka dopełnienia. Panowie! który z Was poważniejszy wiekiem, o wysokim intelekcie duchowym, wielkiej cierpliwości i przystojny, zechciałby się zainteresować takowem stworzeniem, złoży ofertę w biurze „Promień”, Warszawa, Widok 19, sub. „Verte“.
1925


DWIE ŻĄDNE WRAŻEŃ
Dwie młode panie żądne wrażeń pragną poznać wykwintnego, bogatego pana w starszym wieku w celu towarzyskim. Oferty możliwie z fotografjami proszę składać: Warszawa, Biuro dzienników „Promień” Widok 19 sub „Ekscentryczne”.
1924


TREŚĆ ŻYCIA, SMUTEK RÓŻY
SZUKAM treści życia... Oferty nieanonimowe: Warszawa. Złota 50 m. 33, pod „Smutek róży“.
1930


BEZ SZAŁÓW I UPOJEŃ
Nad duszą moją smutku cień roztoczył skrzydła swoje. Nie wzeszedł dla mnie szczęścia dzień. Radosnych serca nie znam drgnień, ni szałów, ni upojeń. A pragnę poznać życia cud, cichy ogniska swego czar. Chcę męża mieć, pełnego cnót, który wśród krętych życia dróg nie goni złudnych mar, Librod, Warszawa, Marszałkowska 118. Sub, „Kobiece serce“.
1924


NUDNA O WYSCHŁEM SERCU
Niemłoda urzędniczka, (czasowo zredukowana) szara i nudna, jak listopadowy dzień, o wyschłem sercu, bez obfitej korpulencji, bardzo samotna i nieszczęśliwa, szuka kulturalnego i subtelnego męża. Oferty: „Czerwony płomień“ Warszawa, Marszałkowska 108. m. 19.
1931


CHŁOPCZYKU
Chłopczyku, jeśli ci dokuczyło życie samotne, to skreśl parę słów do niebrzydkiej, c. blondynki, lat 24, inteligentnej, z dobrej rodziny. Może los nie odmówi nam spełnienia naszych marzeń. Warszawa, Ogrodowa 8a/4 „Fortuna-Versal“, „Nadzieja“.
1929


WŁASNE AUTO
Z lepszych sfer, elegancka, zamożna, pozna eleganckiego pana, posiadającego własne auto. Oferty: „Djana“, Warszawa, Ogrodowa 8a/4 „Fortuna-Versal“.
1929


MATKA SZUKA
Bawiąc krótko w Warszawie, chciałabym poznać dla córki mojej, panny, lat 25, przystojnej brunetki, średniego wzrostu, katoliczki, wysoko wykształconej zagranicą, znajomość 4 języków perfect, przytem znajomość gospodarstwa domowego, niekokietki, odpowiedniego pana, z wyższem wykształceniem. Oferty: „Matka“, „Fortuna“, Warszawa, Marszałkowska 108. m. 19.
1932

Do kogo Waszym zadniem warto napisać?
A może kogo z kim zeswatać?Podziel się!

3 komentarze:

Dziękuję za Twój kometarz :)